חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

שאלות נפוצות

161. מה הוא המבנה של קובץ movein.dat?

כספית משתמשת ב-MOVEIN.DAT כפי שמפורט ב-מבנה קובץ הממשק בשיטת המבנה הקבוע, מבנה יומן זר בשיטה מפורטת. לפרטים נוספים ראה הלינק בהמשך.

מבנה יומן זר בשיטה מפורטת:
כאמור לעיל, השיטה המפורטת מתאימה להעברת כל תנועות היומן ובכלל זה תנועות יומן
של חשבוניות
אורך הרשומה: 180 תווים בדיוק.
כל רשומה מסתיימת בצירוף התווים CR + LF . צירוף זה נכלל בתוך 180 תווי הרשומה(.
רשומה פותחת: באורך 180 תווים כולל CR + LF .
שלושת התווים הראשונים ברשומה מכילים את מספר התנועות המועברות ביומן הזר .
לדוגמא, אם מועברות 50 תנועות יומן, בשלושת התווים הראשונים ברשומה יופיע הצירוף:
" 50 ."
אם מספר התנועות המועברות ביומן הזר אינו ידוע, יש לרשום ברשומה הראשונה את
המספר אפס .
כל התווים האחרים ברשומה הפותחת, למעט שני התווים האחרונים ) CR + LF (, הם תווי
רווח ) ASCII 32 .

מבנה הרשומה:
שם שדה אורך השדה מיקומו תוכן והערות
סוג תנועה 3 תווים 3 – 1 אלפא נומרי. מוצמד לימין
אסמכתא ראשונה 5 תווים 8 – 4 נומרי מוצמד לימין
תאריך אסמכתא 6 תווים 14 – 9 תאריך בפורמט DDMMYY
אסמכתא שנייה 5 תווים 19 – 15 נומרי ומוצמד לימין
תאריך ערך 6 תווים 25 – 20 תאריך בפורמט DDMMYY
מטבע 3 תווים 28 – 26 מטבע לפי טבלת מטבעות
פרטים 22 תווים 50 – 29 אלפא נומרי
מפתח ח-ן חובה 1 8 תווים 58 – 51 אלפא נומרי
מפתח ח-ן חובה 2 8 תווים 66 – 59 אלפא נומרי
מפתח ח-ן זכות 1 8 תווים 74 – 67 אלפא נומרי
מפתח ח-ן זכות 2 8 תווים 82 – 72 אלפא נומרי
סכום שקלים חובה 1 12 תווים 94 – 83 עשרוני
סכום שקלים חובה 2 12 תווים 106 – 95 עשרוני
סכום שקלים זכות 1 12 תווים 118 – 107 עשרוני
סכום שקלים זכות 2 12 תווים 130 – 119 עשרוני
סכום מט"ח חובה 1 12 תווים 142 – 131 עשרוני
סכום מט"ח חובה 2 12 תווים 154 – 143 עשרוני
סכום מט"ח זכות 1 12 תווים 166 – 155 עשרוני
סכום מט"ח זכות 2 12 תווים 178 – 167 עשרוני
שדה סיום 2 תווים 180 – 179 CR + LF

פרטים נוספים

עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לשאלות נפוצות

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325