חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

860. מכירות לפי פריט

הדו"ח מציג פירוט של המכירות בתקופה המבוקשת מפולחות לפי הפריט שנמכר.

נתוני המכירות נלקחים מחשבוניות המס ומחש/קבלה פחות חש/זיכוי.

בכספית+ ובכספית+מלאי ניתן לבחור בפריטים. לאחר הבחירה בפריט ניתן לשנות את התיאור שלו. מכיון שכך (כלומר, מאחר שלא ניתן לדעת האם הכוונה הייתה לפריט שנבחר מרשימת פריטים או שהוא שישמש רק בסיס להגדרת פריט חדש), בחרנו לפלח את המכירות גם לפי תיאור הפריט. בכדי לאגד את הנתונים בדרך המתאימה לך, אנחנו מציעים לייצא את הדו"ח לאקסל ולעבד אותו שם.

בתמונה הבאה מוצגות מספר אפשרויות:

פריטים שנבחרו מרשימת פריטים, פריטים עם מחירים שונים, פריטים שנבחרו מרשימת פריטים ואז שינו את התיאור שלהם, והקלדה של טקסט חופשי

בגרסה 4 הוספנו לדו"ח גם פירוט של הרווח לכל פריט וסה"כ הרווח הגולמי מהמכירות. הרווח הגולמי הוא ההכנסה מהמכירות פחות עלות הפריטים ללא התחשבות בהוצאות נוספות כמו חשמל, דלק וכו'. אם תרצה לראות את הרווח הנקי תוכל לראות אותו דרך דו"ח רווח והפסד.


עודכן או נוסף בגרסה: 4.001<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325