חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

830. מחוונים

המסך מציג תמצית של מידע עסקי שחשוב לניהול העסק:

גרף של המכירות בחודשים האחרונים --
הגרף מציג את המכירות (=סכום החשבוניות, חש/קבלה, פחות חש/זיכוי, לא כולל חש/עסקה) בחודשים האחרונים. ברירת המחדל של התקופה היא 13 החודשים האחרונים. אתה יכול לשנות את התקופה באמצעות הכפתור הפעל סינון.
אם תקליק על הגרף כספית תפתח את דו"ח השוואת מכירות.

מכירות מהתחלת השנה והשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה -

בדרך כלל נהוג להשוות מכירות שנה מול שנה.

כספית מחשבת את סכום המכירות (ראה הגדרה של "מכירות" לעיל) מהתחלת השנה (1 בינואר בשנה הנוכחית) ועד ליום הנוכחי. כספית משווה את המכירות לתקופה המקבילה בשנה שעברה (מ-1 בינואר בשנה שעברה ועד ליום המקביל בשנה שעברה) ומציגה את ההשוואה באחוזים. לדוגמה. אם היום הנוכחי הוא 15/4 אז כספית מחשבת את המכירות מ 1/1 ועד ל 15/4, נניח שהסכום הוא 130,000 ₪. נניח שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת (1/1 עד 15/4) המכירות היו 90,000 ₪. כספית תציג 1 - 90,000 / 130,000 = 0.44 או גידול של 44% במכירות).

כנ"ל לגבי מכירות מהתחלת החודש - ההשוואה היא לתקופה המקבילה בחודש שבשנה הקודמת.

תשלום המע"מ הבא - המועד של תשלום המע"מ הבא והסכום שתצטרך לשלם.

תשלום מקדמות המס הבא - המועד של תשלום מקדמות מס ההכנסה הבא והסכום שתצטרך לשלם.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325