חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

610. סיווג תנועות

למה משמשת העמודה החלק שמוכר?


העמודה "חלק שמוכר" מיועדת למי שעובד מהבית ולכן ישנן הוצאות שמוכרות לו רק בחלקן.
לדוגמה, מי שעובד מהבית יכול להתקזז רק על 1/4-1/3 מהוצאות החשמל, הארנונה, המים והביטוח של הבית.
לכן הוא יבחר בחלק שמוכר 1/4 או 1/3 לפי העניין.

העמודה לא מיועדת לחישוב של ההוצאה המוכרת למס הכנסה. השימוש בכספית הוא כזה:
1. מזינים את ההוצאות במהלך השנה.
2. מגישים דו"ח מע"מ פעם בחודש/חודשיים (לפי מה שנקבע על-ידי מע"מ).
3. בסוף השנה מגישים את הנתונים לרו"ח והוא משתמש בתוכנה יעודית להגשת דו"ח שנתי (לדוגמה: חיסולית). הוא מזין אליה את הנתונים של כספית והתוכנה מבצעת "תיאום" לצורך הדוח השנתי. לדוגמה: מכירה רק ב 45% מהוצאות הרכב (יש אפשרויות נוספות: טבלאות של מס הכנסה), מוסיפה פחת על רכוש קבוע וכו'.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325