חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

522. כרטיס ספק

מסך כרטיס ספק משמש לניהול ספקים. המסך נראה כך:

השדות שבמסך

תאריך רישום - התאריך שבו כספית יצרה את הספק.

שם העסק - שם העסק של הספק. אם מדובר באדם פרטי הזן כאן את השם הפרטי ושם המשפחה.

סוג הספק -- רגיל = הספק יוצג ברשימת לקוחות וספקים. מזדמן = הספק לא יוצג ברשימת לקוחות וספקים. במסך הזנת הוצאות כספית מציגה רשימה של ספקים שכוללת גם ספקים מזדמנים. כלומר אין שם פילטר לפי "הצג רק ספק רגיל".

יתרת פתיחה לתשלום לספק -- בלשונית כרטסת אפשר לראות את החשבוניות שקיבלנו מהספק ואת התשלומים ששילמנו לו. אם בעת הקמת הספק בכספית יש לך כבר חוב כלפיו, הזן את החוב כאן. אם אתה חייב לו 2,000 ש"ח, הזן -2000.

כתובת -- יש למלא את פרטי הכתובת של הספק. לפי תקנות ניהול ספרים אתה צריך להיות מסוגל לספק את פרטי הקשר של הספקים שלך במקרה של ביקורת ספרים.

איש קשר - אם מדובר בחברה רשום כאן מי איש הקשר שלך בחברה. אם מדובר באדם פרטי אתה יכול להשאיר את שם איש הקשר ריק (ממילא רשמת אותו בשדה שם העסק). בשדות טלפון 1-3 רשום את מספר הטלפון הקווי והנייד של הספק.

הערות -- רשום כאן הערות לשימושך.

סוג תנועות למסך הוצאות -- כדאי לבחור ברירת מחדל עבור הספק. כאשר תזין הוצאה חדשה במסך הזנת הכנסות, ולתבחר בספק, כספית תמלא באופן אוטומטי את השדה של סיווג התנועה.

ניכוי במקור (%) -- הזן כאן את האחוז שיש לנכות במקור מהספק .לדוגמה אם צריך לנכות מהספק 7.5% רשום כאן 7.5. השדה הוא ר לתזכורת. מאחר שכספית לא מדפיסה שיקים לספקים, אין לשדה שימוש נוסף בכספית.

כפתורים במסך

שמירה ויצאה - שמירה ויציאה. אין אפשרות לא לשמור  שינויים במסך. כספית מאפשרת רק יציאה משדה ללא שמירה בעזרת כפתור ESC.

מחיקה - מחיקה של הספק. אם יש לספק תנועות כספית תציג אזהרה:

שם לב שההוצאות שהזנת עבור הספק לא תמחקנה. אם תמחק את הספק, ההוצאות יוצגו במסך הוצאות מאגר קבוע אבל ללא שם הספק (כי הספק נמחק).

הדפסה - הדפסה של המסך.

לשונית כרטסת

המסך מציג את החיובים (=חשבוניות) שקיבלת מהספק ואת התשלומים (=קבלות, או חלק הקבלה בחש/קבלה) ששילמת לספק. בנוסף הוא מציג זיכויים (חשבונית זיכוי) שקיבלת.

הנתונים נלקחים ממסך הוצאות - מאגר קבוע.

בתחתית המסך מוצגים סה"כ של החיובים מהספק כך שתוכל לראות את היקף הפעילות שלך מול הספק, והיתרה לתשלום. יתרה שלילית = אתה חייב כסף לספק. יתרה חיובית = הספק חייב לך (סחורה או כסף).

אתה יכול לפלטר את התנועות במסך לפי תאריך התנועה. לחץ על כפתור הפעל סינון בכדי להפעיל את המסנן. שם לב, שכספית סוכמת רק את התנועות שמופיעות במסך, כך שהיתרה לתשלום יכולה להשתנות לפי תקופת הזמן שבה בחרת.

כפתורים במסך

שמירה ויצאה - שמירה ויציאה. אין אפשרות לא לשמור  שינויים במסך. כספית מאפשרת רק יציאה משדה ללא שמירה בעזרת כפתור ESC.

מחיקה - מחיקה של הספק. שם לב שההוצאות שהזנת עבור הספק לא תמחקנה. אם תמחק את הספק, ההוצאות יוצגו במסך הוצאות מאגר קבוע אבל ללא שם הספק (כי הוא נמחק).

הדפסה - הדפסה של דו"ח כרטיס ספק:

 


עודכן או נוסף בגרסה: 3.270<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325