חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

460. ממשק דוחות

ממשק דוחות

המסך מאפשר גישה לדוחות ולמודולים שונים של כספית:

 • דו"ח מכירות - דוח השוואתי של ההכנסות החודשיות לפי שנים.

 • דו"ח רווח והפסד.

 • דו"ח מכירות לפריט - דו"ח המפרט את המכירות לפי הפריטים. חישוב המכירות מבוסס על חשבוניות ועל חש/קבלה.

 • דו"ח מכירות ללקוח - דוח המפרט את המכירות לפי שם הלקוח. חישוב המכירות מבוסס על חשבוניות ועל חש/קבלה.

 • דו"ח מצב קופה - דוח קופה ליום נתון.
  דו"ח קופה הוא דו"ח המפרט את כל התקבולים ביום מסוים. התקבולים נכנסים לקופה דרך הקבלות ויוצאים מן הקבלה דרך ההפקדות לבנק.

 • דו"ח מצב קופה לתקופה - דוח המפרטי את התנועות בקופה במהלך תקופה.

 • דו"ח גביה לתקופה - דוח המפרט את כל מה שנגבה בתקופה: מזומן, שיקים, כרטיס אשראי וכו'.

 • דו"ח ניכוי במקור - דוח המפרט את הניכויים במקור (שניכו לך הלקוחות שלך. לא מדובר בניכויים שניכית מספקים) לפי הרישומים בקבלות.

 • חיוב זמן - מודול של כספית+יועצים. מאפשר התממשקות ל-Microsoft Outlook 2003.

 • קישור למועדון
 • שגיאות הפעלה

 • דו"ח תכולה - דו"ח תמציתי של התכולה של כספית: מספר המסמכים, מספר המסמך האחרון ומתי הוא הופק.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325