חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

40. לבטל חשבונית מס או חש/קבלה?

ישנם מספר מצבים:

טעות בחשבונית


נניח שהפקנו חשבונית מס, אבל שגינו בלקוח (אולי יש לנו שני משה כהן ברשימת הלקוחות?), או אולי בסכום או טעות אחרת.
מה שחשוב הוא שיש לנו המקור (הנייר שעליו כתוב מקור) של החשבונית. גם אם כבר שלחנו את החשבונית ללקוח, לעיתים אפשר להתקשר אליו ולבקש ממנו להחזיר לנו את המקור של החשבונית.
בכל מקרה, רק אם יש לנו המקור של החשבונית:
נכנסים לכספית ולבטל את החשבונית.
על המקור של החשבונית (כלומר, הנייר) רושמים בגדול "מבוטל".
מצמידים את המקור להעתק ומתייקים.

החשבונית איננה בתקופת המע"מ הנוכחית


במקרה זה לא ניתן לבטל את החשבונית (משום שלא נקבל את המע"מ שלה חזרה) אלא יש להפיק חשבונית זיכוי.

אין לנו את המקור של החשבונית


לדוגמה, הלקוח אינו מוכן להחזיר לנו את החשבונית המס או שאין לנו קשר עם הלקוח.
במקרה זה, שבו אין לנו את המקור של חשבונית מס, לא ניתן לבטל את החשבונית.
מה שעושים הוא להפיק חשבונית זיכוי. לאחר שהפקנו חשבונית זיכוי:
שולחים את המקור של חשבונית זיכוי ללקוח.
הלקוח מצידו חייב להכניס את חשבונית הזיכוי שהוא קיבל להנהלת החשבונות שלו ולהחזיר את המע"מ למדינה.
ישנן שלש דרכים לשלוח ללקוח את חשבונית הזיכוי:
שולחים את חשבונית הזיכוי בדואר רשום
או
מחתימים את הלקוח (אם יש לנו קשר איתו) על ההעתק
או
מקבלים אישור מהלקוח בפקס

ביטול של חשבונית/קבלה


חש/קבלה מבטלים כמו חשבונית מס. את הכסף שגבינו מחזירים ללקוח כך:
מחזירים לו את השיק שהוא נתן לנו, או מזכים אותו בכרטיס אשראי, או משלמים לו בשיק של העסק.
בכל מקרה מפיקים ללקוח תעודת החזר תשלום ומחתימים על התעודה.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325