חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

380. הוצאות - מאגר קבוע

המסך מציג את ההוצאות שהזנת לכספית:

פנקס הוצאות

כפתורי הפעלה

סינון - מאפשר לך לסנן את ההוצאות לפי פרמטרים שונים כמו תאריך התנועה. הדפסה - מדפיס את רשימת ההוצאות תיקון - מאפשר לך ליצור תנועת תיקון ("סטורנו") לתנועה שגויה. ראה גם כאן דו"ח הוצאות חודשי - מציג דו"ח ובו טבלה של ריכוז ההוצאות לפי חודשים ושנים.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325