חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

200. חשבונית/קבלה

המסך מכיל את הפרטים הבאים:

 • תאריך - התאריך בו נוצרה החשבונית/קבלה. כל עוד שהחשבונית לא הודפסה השדה ניתןלעריכה.
 • מספר - מספר החשבונית/קבלה. החשבוניות ממוספרות במספור רציף.
 • מקור או העתק - חשבונית חדשה תוצג עם "מקור". לאחר ההדפסה היא תוצג עם "העתק".
 • סווג - אתה יכול לסווג את החשבונית בכדי שתוכל להבדיל בין מקורות הכנסה שונות בדו"ח רווח והפסד. חשוב מאד לשם לב, שאם אתה מפיק חשבונית ללא מע"מ (לדוגמה מכירה באילת) עליך לבחור בסיווג 4-הכנסות/מכירות פטורות ממע"מ. סיווג זה דרוש בכדי שדו"ח מע"מ יופק נכון.
 • שם - שם הלקוח. ניתן לבחור מרשימה של לקוחות קיימים. בכדי להכניס לקוח חדש הקלד את שמו בשדה זה.
  ברגע שתנסה לצאת מן השדה. המערכת תזהה שזהו לקוח חדש ותציע לך לפתוח לו כרטיס לקוח חדש.
 • רחוב - לרשותך שתי שורות בכדי לציין את הכתובת של הלקוח.
 • יישוב
 • מיקוד
 • איש קשר - איש הקשר שלך אצל הלקוח.
 • עוסק מורשה - מספר העוסק מורשה של הלקוח. לפי תיקון לחוק מעמ מ-2010,  יש צורך לציין את מספר העוסק המורשה של הלקוח על החשבונית.
 • טלפון 1 - מספר טלפון של איש הקשר.
 • פקס - מספר הפקס של הלקוח.
 • מחיר פריט כולל מע"מ - אם מחיר הפריטים כבר כולל מע"מ (לדוגמה: העסקה שקבעת עם הלקוח היא במחיר כולל מע"מ) ציין זאת כאן. המערכת תחשב את מחיר הפריט לפני מע"מ באופן אוטומטי.
 • רשימת פריטים:
  • תאור הפריט
  • כמות - כמות הפריטים . ניתן לציין גם חלקי פריט (לדוגמה: 1.5).
  • מחיר יח' - מחיר יחידה .
  • סה"כ שורה - מחיר הפריט X מחיר יחידה. מחושב אוטומטית.
  • בסוף רשימת הפריטים מוצג סה"כ העלות,  ובגרסת כספית+מלאי מוצגים גם הרווח (ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה) בש"ח ובאחוזים. אם מחיר הרכישה אינו ידוע או שווה ל-0 הרווח באחוזים יוצג כסימן שאלה.
 • הערות - הערות שברצונך לצרף לחשבונית. ניתן לציין הערות קבועות (לדוגמה: "תנאי תשלום: שוטף + 60") דרך מסך פרטי העסק. בכדי ליצור שורה חדשה הקלד CONTROL + ENTER (כלומר, לחץ על מקש ה- CONTROL והקלד במקביל על ENTER ).
 • פרטים - פרטים לשימושך האישי. הם אינם מודפסים עם החשבונית. לדוגמה: "הסחורה נמסרה על-ידי שליח".
 • סה"כ ביניים - סה"כ רשימת הפריטים.
 • הנחה - אם ברצונך לתת ללקוח הנחה תוכל להזין אותה כאן. אתה יכול להכניס הנחה בש"ח או באחוזים
 • הנחת עיגול - אם ברצונך לעגל המחיר הסופי לשקלים שלמים ניתן לציין זאת כאן.
 • סה"כ לפני מע"מ - סה"כ המחיר אחרי הנחה ואחרי הנחת עיגול - לפני מע"מ.
 • לחייב מע"מ - אם העסקה היא ללא מע"מ, בטל את הבחירה בשדה זה. חשוב מאד לשם לב, שאם אתה מפיק חשבונית ללא מע"מ (לדוגמה מכירה באילת) עליך לבחור בסיווג שמבוסס על סיווג מע"מ "עסקאות פטורות ממע"מ" (לדוגמה: 4-הכנסות/מכירות פטורות ממע"מ). סיווג זה דרוש בכדי שדו"ח מע"מ יופק נכון. בכדי לעזור לך, כאשר תבחר לא לחייב מע"מ כספית תשנה את הסיווג לסיווג 4-הכנסות/מכירות פטורות ממע"מ .
 • מע"מ - אחוז המע"מ הוא קבוע במערכת. אם אחוז המע"מ ישונה אנו נפיק גרסה מעודכנת.
 • סה"כ לתשלום - סכום החיוב של הלקוח.
 • בגרסת כספית+מלאי מוצגים גם הרווח (ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה) בש"ח ובאחוזים אחרי ההנחה ואחרי הנחת עיגול. אם מחיר הרכישה אינו ידוע או שווה ל-0 הרווח באחוזים יוצג כסימן שאלה.

פרטי הקבלה

בכל שורה בקבלה עליך לציין את פרטי התשלום:

 • סוג התשלום - האם זה מזומן, שיק וכו' .  אם התשלום בוצע על-ידי העברה בנקאית הכנס את פרטי החשבון ממנו התקבל התשלום.
 • מס' ח-ן/כרטיס - עבור שיקים - מס חשבון , עבור כרטיס אשראי - מספר הכרטיס .
 • סניף - מספר סניף הבנק.
 • בנק - בחר מן הרשימה. אם הבנק אינו מופיע ברשימה אתה יכול להזין אותו ידנית.
 • שובר/שיק - עבור שיקים - מספר השיק, עבור כרטיס אשראי - מספר השובר (אם יש כזה).
 • תאריך פירעון/תוקף - עבור שיק - תאריך הפירעון, עבור כרטיס אשראי - תאריך התוקף (לדוגמה: עבור 04/08 הכנס 01/04/08).
 • סכום - הסכום בש"ח.

כפתורי הפעלה:

 • סה"כ נטו - סה"כ התשלומים לפני הנכוי במקור. כספית תחשב את הסכום אוטומטית.
 • נכוי במקור - אם המשלם ניכה לך מס במקור ציין זאת ב-שדה "נכוי במקור".
 • סה"כ שולם - כספית תחשב בעצמה את סה"כ התשלום.

כפתורי הפעלה

במסך כפתורי ההפעלה הבאים:

 • יציאה - המסך ייסגר אך החשבונית לא תודפס. החשבונית תישאר פתוחה לעדכונים.
 • יציאה עם הדפסה - המערכת תדפיס מקור. כספית מחשבת במהלך ההדפסה את כל הסכומים מחדש, לכן יתכן ויוצגו אפסים בשדות השונים. זו פעולה תקינה והמספרים יודפסו כפי שהכנסת אותם. לאחר ההדפסה, המסך ייסגר.
 • Print & Exit - המערכת תדפיס מקור והעתק של החשבונית באנגלית.(כספית+)
 • משלוח בדואל - משלוח של החשבונית בדואל.
  אם לא רכשת מודול חתימה אלקטרונית, שם לב שעליך קודם להדפיס את המקור של החשבונית ורק אז תוכל לשלוח את החשבונית בדואל
 • צפיה - אפשרות לצפות בחשבונית לפני ההדפסה שלה.

הפקת חשבונית ללא מע"מ (מכירה באילת)

עליך לוודא שני דברים:

 1. הסיווג של החשבונית הוא -הכנסות/מכירות פטורות ממע"מ. סיווג זה דרוש בכדי שדו"ח מע"מ יופק נכון.
 2. הסרת את ה-V בשדה לחייב מע"מ? בכדי שכספית לא תוסיף מע"מ לחשבונית.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325