חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

העזרה של כספית

20. להזין את המפתח של כספית?

כספית פועלת בעזרת מפתח הפעלה שאנו מפיקים עבורך. כספית טוענת את המפתח המעודכן מן השרת שלנו. אפשר גם להזין אותו ידנית במסך פרטי העסק: 1. הזן את מספר העוסק מורשה שלך (הקפד על 9 ספרות, כולל הזנת 0 בספרה הראשונה משמאל, אם יש בכך צורך). 2. הזן את מספר המפתח שקיבלת מאיתנו. 3. לאחר שתזין את מספר העוסק מורשה שלך, בפעמים הבאות כספית תטען את המפתח באופן אוטומטי מן השרת של כספית.


עודכן או נוסף בגרסה: 3.100/3.26<< חזרה לעזרה של כספית

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325