חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

שאלות נפוצות

89. האם ניתן ליבא לכספית נתונים מתוכנה אחרת?

כן, זה אפשרי. הנה סקירה של יבוא הנתונים הרלוונטיים:

סיווגים


אין מודול יבוא "רישמי", אבל אפשר לקלוט גיליון אקסל שכולל את הפרטים הבאים:

מספר הסיווג, שם הסיווג, סיווג רווח והפסד, סיווג מע"מ, אחוז מע"מ לזיכוי (0, 1/3, 2/3, מלא).

כאשר,
סיווג רווח והפסד =

 • לא משתתף
 • תצרוכת חומרים
 • הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
 • הכנסות מפעולות אחרות
 • הוצאות מפעולות אחרות
 • הוצאות מימון
 • פיקדונות
 • הכנסות/מכירות

סיווג מע"מ =

 • עסקאות פטורות ממע"מ
 • עסקאות חייבות במע"מ
 • קניית ומכירת רכוש קבוע
 • מע"מ תשומות אחרות
 • לא משתתף בדו"ח מע"מ

בכספית הסיווגים נראים כך:


לקוחות וספקים


גיליון אקסל כמו שמוסבר כאן.

הכנסות


יש שתי דרכים לייבא הכנסות לכספית:

א. בתור הכנסות "ידניות" = כל חשבונית (קבלה וכו') תראה בתור שורה אחת בכספית. לא יהיה פירוט של שורות החשבונית (הקבלה וכו').
המבנה של הקובץ הוא זה: http://www.caspit.biz/help/RevenuesList.xls

ב. בתור "חיובים" = כל החשבונית (חש/קבלה, קבלה) כולל השורות שלה יועברו לכספית.
כמובן שתצטרך לייצא את הנתונים האלה מחישובית זהב (=לייצא את החשבוניות עם השורות שלהן, הקבלות עם השורות שלהן, חש/קבלה עם השורות של החשבונית והשורות של הקבלה, וכו').

אם זה אפשרי אז עליך לארגן את הנתונים במבנה של האקסל שמפורט כאן: http://www.caspit.biz/HelpItem.aspx?id=590

הוצאותאין מודול יבוא "רישמי", אבל ניתן לקלוט גיליון אקסל שכולל את ההוצאות במבנה הבא:

תאריך ההוצאה, שם הלקוח, סכום לפני מע"מ, מע"מ, סכום כולל מע"מ, אסמכתא, תיאור/פרטים, מספר הסיווג, תאריך תשלום, פרטי התשלום (מספר שיק, העברה וכו')

תאריך התשלום ופרטיו אינם חובה. הם דרושים רק אם אתה רוצה לנהל יתרת ספקים.


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לשאלות נפוצות

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325