חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

שאלות נפוצות

59. כיצד מזינים לכספית חשבוניות, קבלות וחשבוניות/קבלות מפנקס ידני?

את ההכנסות מפנקס ידני מזינים במסך הכנסות. אופן ההזנה תלוי בסוג המסמך:
1. חשבונית
מזינים את פרטי החשבונית: שם הלקוח, סיווג תנועה: 3-הכנסות/מכירות, אסמכתא: מספר החשבונית הידנית,סכום כולל מע"מ, מע"מ, סכום ללא מע"מ ופרטי החשבונית. לדוגמה:

2. קבלה
מזינים את פרטי הקבלה: שם הלקוח, סיווג תנועה: 2-קבלה, אסמכתא: מספר הקבלה הידנית, הסכום הכולל, ניכוי במקור, הסכום נטו לאחר ניכוי ששולם לנו, פרטים: אם הקבלה היא כנגד חשבונית, רצוי לציין את מספר החשבונית. לדוגמה:

3. חשבונית מס/קבלה
עבור חשבונית מס/קבלה מזינים שתי שורות. שורה אחת היא פרטי החשבונית ושורה שנייה היא פרטי הקבלה. מספר האסמכתא הוא זהה בשתי השורות וזהו המספר של החש/קבלה הידנית. לדוגמה:


עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לשאלות נפוצות

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325