חיפוש
הזמן עכשיו הורדה ניסיון לחודש

שאלות נפוצות

183. האם גביית הוצאות מלקוחות מחשבת כהכנסה לצורך חישוב המחזור לתשלום מקדמות מס?

הפקחתי חשבונית (או חש/קבלה) ללקוח ובה חייבתי אותו בהוצאות (עם מע"מ או ללא מע"מ).
להפתעתי כשהצגתי את מסך מקדמות מס הכנסה כספית כללה את סכום החיוב בהוצאות במחזור ההכנסות.
מדוע?
הרי למעשה זו לא הכנסה אלא רק גביה של הוצאות שכבר הוצאתי עבור הלקוח.

תשובה

כספית מסתמכת על ההנחיות הבאות של רשות המיסים:
"כל התקבולים בגין הוצאות לקוח שהתקבלו ע"י עו"ד גם אם הינם רשומים בספרים כפקדון מהוים בידי עוה"ד הכנסה חייבת במס. בסוף השנה אמור להיות איזון בספרים בין ההכנסות להוצאות בסעיף הוצאות לקוח. עודף תקבולים על התשלומים בסעיף ההוצאות מהווה הכנסה חייבת במס ובסיס לחישוב המחזור החייב בתשלום מקדמות אלא אם יוכח אחרת. אם הופקד כסף בחשבון פקדון יחשב הסכום כהכנסה חייבת של עוה"ד רק כשיעשה בו שימוש.
ניתן לחרוג מכלל זה ולהמנע מלקבוע כהכנסה חייבת במס תקבול ספציפי בגין הוצאה, לאחר קבלת הסברי הנישום (לדוגמא: מדובר באגרת משפט שבפועל הועברה ליעדה, בתחילת שנת המס הבאה).

עם זאת, כשמדובר בהוצאה ספציפית שאינה מיועדת להעברה לצד ג' (כגון: – הוצאות נסיעה, טלפונים, הדפסות וכו') – אזי התקבול מהווה בכל מקרה בידי עוה"ד הכנסה חייבת."

שם לב למשפט בסוף ההנחיה: גביה של הוצאה עבור נסיעות, טלפונים, הדפסות, צילומים וכו' היא הכנסה חייבת במס לצורך חישוב מקדמות מס.

כמובן שבדו"ח השנתי, שבו רואה החשבון ינכה את ההוצאות מן ההכנסות ההכנסה תתאפס ולא תהיה חייבת במס הכנסה. כלומר, אתה תקבל את מקדמת המס חזרה.
אבל לרשות המיסים יש אינטרס ברור למסות את הסכום שגבית מן הלקוח מתוך תקווה שאולי לא תזכור להגיש את ההוצאה, או שיקרה נס אחר והם לא יצטרכו להשיב את המס שהם גבו.

פרטים נוספים

עודכן או נוסף בגרסה:<< חזרה לשאלות נפוצות

רוצה לקבל חודש חינם? או פשוט להזמין את כספית?

ליצירת קשר עימנו: support@caspit.biz טל': 077-9233325